Brukes til å hente inn på RBUPs hjemmesider. LA STÅ!

Leken må tas på alvor

Leken må tas på alvor

Kunnskapsministeren vil øke læringstrykket i barnehagen. Det forringer barndommen.

Filmskaper Margreth Olins tankevekkende film «Barndom», som hadde premiere i går, er en stille protest både mot innhold og arbeidsmåter i barnehagen. I ett år har hun fulgt barna i en barnehage på Nesodden for

2017-03-29T12:24:29+00:00 torsdag 23. mars 2017|Categories: Barn, Barnehage, Barnehage og skole, Blogg, Sped- og småbarn|

Barnets temperament: mer enn hissighet

Forsiktige Endre ser på trehjulssykkelen med frykt, og det tar ham flere dager før han våger seg på. Utadvendte og aktive Line skynder seg bort til sin nye trehjulssykkel og setter seg på, mens hun prøver igjen og igjen før hun mestrer pedalene. Kristoffer som blir lett frustrert setter seg på trehjulssykkelen og forsøker å

2017-03-24T12:39:58+00:00 torsdag 23. mars 2017|Categories: Barn, Blogg, Forskning, Skole, Sped- og småbarn|Tags: , , , , |

Et gram forebygging er verdt mer enn et tonn behandling

Barns psykiske helse er mer påvirkbar enn voksnes. Å nå omsorgspersoner og barn med virksom forebygging og tidlig hjelp fører til redusert forekomst av psykiske lidelser i voksenbefolkningen. Tidlig og nyttig hjelp for barn og ungdom vil gi positiv gevinst i generasjoner.

Av Arild Bjørndal (RBUP Øst og Sør), Per Håkan Brøndbo (RKBU Nord), Anne Marita

2017-03-24T12:39:59+00:00 tirsdag 7. mars 2017|Categories: Barn, Barnehage og skole, Skole|Tags: , , , , , |

Noen barn gruer seg til jul

Ingen har det vel bedre enn glade barn i julen. Julen kan gi barna noe av det de trenger aller mest, nemlig hyggelig samvær med sine nærmeste. Barn har grunnleggende behov for å oppleve tilhørighet, trygghet og glede, og julen kan i så måte være som et kinderegg: Tre ting på en gang (og mye

2017-03-24T12:39:59+00:00 tirsdag 6. desember 2016|Categories: Barn, Blogg|Tags: , , , , , |

Terskler på et venterom

En helt vanlig tirsdag: det nærmer seg det første møtet med en psykiatrisk poliklinikk for en ung flyktningemor og hennes barn. Hvordan vil det arte seg? Hva forventer de? Hva tror de egentlig at de venter på og hva annet venter de på – akkurat i dag?

hedwig Hedwig

2017-03-24T12:40:00+00:00 torsdag 24. november 2016|Categories: Barn, Barnevern og familievern|Tags: , , , , |

Varsko om skolestress

De folkevalgte har nå en enestående anledning til å treffe beslutninger som reduserer overdreven konkurranse og motvirker stress i skolen. Det vil gagne barnas læring nå og deres psykiske helse som voksne.

Av Arild Bjørndal, Direktør for Regionsenter for barn og unges psykiske helse og professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo,

Trond

Håpets grobunn

Noen vanlige barn har uvanlige erfaringer. Barn som har opplevd at familie, voksne og det nære – er blitt det farligste av alt. Derfor kan en barndom på institusjon noen ganger være et nødvendig grep på veien mot noe bedre. Som en tid for å dyrke håp.

Av Sara Linn Gerhardt, studieleder i RBUP Øst

2017-03-24T12:40:03+00:00 torsdag 6. oktober 2016|Categories: Barn, Barnevern og familievern, Blogg|

Skolekvalitet – og om å måle menneskelig aktivitet

I både psykologi og medisin har kunnskapsbasen vår utviklet seg til å forstå de fleste fenomener som påvirket av mange faktorer, og dette krever en systemforståelse av hvordan ting fungerer. Betydningen av hver faktor kan håndteres i statistikk som en varianskomponent, og målemetodene for dem bør holde vann for vitenskapelige perspektiver på validitet og reliabilitet