Noen barn gruer seg til jul

Ingen har det vel bedre enn glade barn i julen. Julen kan gi barna noe av det de trenger aller mest, nemlig hyggelig samvær med sine nærmeste. Barn har grunnleggende behov for å oppleve tilhørighet, trygghet og glede, og julen kan i så måte være som et kinderegg: Tre ting på en gang (og mye mere til).

Av May Britt Drugli, professor, RKBU Midt-Norge

I julen er familien samlet, og man har tradisjoner som det knytter seg store forventninger til. Den rommer også spenning, særlig for de som ennå tror på nissen. Julen er kort og godt en tid som passer for barn, når den forløper slik vi vanligvis forestiller oss.

Julens bakside

Desto verre er det for de barna som ikke har gode minner knyttet til julen, og som ikke kan eller tør dele andre barns forventning og glede. Dessverre er det mange barn som gruer seg til jul, og som føler seg mer utenfor og ulykkelig enn noensinne i disse dagene. Det er enda vondere å ha det vondt når alle andre ser ut til å være glade. Dette gjelder særlig barn som har foreldre som har så store problemer selv, at de ikke greier å imøtekomme barnas behov. Noen barn gruer seg til jul fordi foreldrene ruser seg, utøver vold, er psykisk syke eller på andre måter ikke greier å skape hygge og trivsel for barna i julen.

Det er slett ikke sikkert at den dyreste julen i form av mange og dyre gaver er det som gir barna den største julegleden. For barn i vår tid som er vant til et travelt hverdagsliv, kan rolige dager med tilgjengelige foreldre være det som gir de beste juleminnene.

May Britt Drugli
May Britt Drugli. (Foto: Privat)

Studier viser at både depresjon og rusbruk blant voksne kan øke i julen, noe som i stor grad vil prege deres barns høytid. Fordi andre familier er så opptatt med seg og sine i julen, blir disse barna i større grad enn vanlig overlatt til å være alene med familien sin. Men da en familie hvor det i julen er vondt å være barn.

Videre er det i vårt velstandssamfunn mye fokus på de materielle sidene ved julen. Men det blir også stadig flere fattige barnefamilier i Norge, og i mange av disse familiene gruer både barn og foreldre seg til jul. Det er gjerne mye oppmerksomhet rundt gaver, mat, nye klær og så videre i julen, og foreldre med svært dårlig økonomi oppgir å ha dårlig samvittighet fordi de ikke kan gi sine barn det andre tar som en selvfølge. Det er ikke lett å være det barnet som etter julen ikke har noe å fortelle om når andre barn redegjør for spennende julegaver, storstilte familiemiddager eller ferieopplevelser.

Det beste for barn er gratis

Det er slett ikke sikkert at den dyreste julen i form av mange og dyre gaver er det som gir barna den største julegleden. For barn i vår tid som er vant til et travelt hverdagsliv, kan rolige dager med tilgjengelige foreldre være det som gir de beste juleminnene. Hyggelige og lange frokoster, turer ute i vinterværet, gode gammeldagse brettspill, det å lage mat sammen, samt tid til å prate, lese, leke eller til bare å være sammen kan være mye viktigere.

Det som er aller viktigst for barn koster ikke penger, nemlig nærvær av ansvarlige og vennlige voksne som bryr seg om dem. Blant voksne er det en studie som viser at de som opplever glede i familiært eller religiøst samvær i julen, rapporterer om høyere trivsel i julehøytiden enn de som buker mye penger og er mest opptatt av at julen handler om gaver.

Alle kan være «De ene» – også i julen

Skjermdump: Feriesentralen.no
Skjermdump: Feriesentralen.no

Unicef har i mange år hatt et prosjekt som heter Den ene. De har også laget en hjemmeside som heter Den ene i julen. Her minner de oss på hvor viktig det er at alle tenker gjennom hvorvidt de kan gjøre noe for et sårbart barn i julen.

Har man plass til noen flere rundt bordet? Kan man ta med et barn i nabolaget som man vet ikke har det så bra på turen eller juletrefesten man allikevel skal ta med egne barn? For et barn som strever, kan en hyggelig juleopplevelse sammen med inkluderende voksne gjøre hele forskjellen.

På hjemmesiden til feriesentralen.no står det annonser om familier som tar imot besøk i julen, gratis aktiviteter i ulike deler av landet og så videre. Her kan familier komme i kontakt med noen som ønsker å bidra til en god jul også for andre. Og de som har overskudd, kan legge inn en invitasjon til barn og foreldre som trenger noen å være sammen med.

Vi bør alle gå i oss selv og tenke gjennom om vi kan gjøre noe for sårbare barn i julen!

Bonus: Hør intervju med May Britt Drugli i God Ettermiddag Trøndelag 5. desember 2016 om temaet (på nett i 5 mnd etter sending).

 

Legg igjen en kommentar