Nettressurs med oversikt over tidlig innsats

Den tidligere nettressursen tidligintervensjon.no er nå inkludert i forebygging.no, og målet er å styrke området tidlig innsats og presentere faglig gode tiltak, uavhengig av hvem som står bak.
Tidligintervensjon.no var opprinnelig ment å skulle «speile» veilederen Fra bekymring til handling, og Helsedirektoratets satsninger på feltet.

I tillegg til eksisterende fagstoff som ligger på dagens TI-nett, tilbys målgruppen et utvidet stofftilfang innen fagområdet tidlig intervensjon i form av fagartikler, kunnskapsoppsummeringer, bokomtaler, kronikker,  praksiseksempler,  veiledere m.m. Et viktig mål med det nye nettstedet er at det nye området forebygging.no/tidlig innsats skal fremstå som helhetlig, sammenhengende, aktuell og relevant for tjenestenes samlede målgruppe.

Et av programmene som omtales er «Tidlig inn», som er et opplæringsprogram for ansatte som arbeider med gravide og småbarnsforeldre i kommunene. Programmet kom som svar på et behov for å gå fra bekymring til handling hos gravide og små barn, hvor målet er å styrke kompetansen innen tidlig identifikasjon og intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner blant gravide og småbarnsforeldre. RBUP Øst og Sør er ansvarlig for utformingen samt gir føringer for de regionale teamene,  les mer her.

Legg igjen en kommentar