Mediene kan ikke mobbe barn i kampen mot mobbing

Flere medier ble 18. april dømt i PFU (Pressens faglige utvalg) for brudd på god presseskikk i saken om jenta som døde på hytta, nyttårsaften for litt over ett år siden. Jenta på 13 år døde som følge av langvarige spiseproblemer. Mediene som ble felt i PFU hadde skrevet at det var en klar sammenheng mellom tidligere opplevd mobbing og dødsfallet. Dette bryter med Vær varsom-plakatens punkt som omhandler omtale av barn.

Av Odd Sverre Westbye, senterleder, RKBU Midt-Norge

Å legge ansvaret for mobbing eller som i dette tilfellet et tragisk dødsfall på andre barn alene, og uten forbehold, er direkte galt og tragisk. Og heldigvis reagerte PFU på dette. Vi får nå håpe at mediene tar lærdom av saken og er mer forbeholden ved neste korsvei.

Odd Sverre Westbye
Foto: Geir Mogen / NTNU

Ikke galt å ansvarliggjøre

Det er ikke galt å ansvarliggjøre barn og unge, det er en naturlig del av oppdragelsen og utviklingen fra barn til voksen. Jo eldre barnet blir, jo større ansvar for eget liv og handlinger må de ta. Barn på ungdomsskolen kan ta et større ansvar enn barn i barneskolen, og de igjen kan ta et større ansvar enn barn i barnehagen. Dette er også reflektert i norsk lovverk som er veldig klar på at en ikke dømmer en 12-åring som en 15-åring eller 18-åring. Og mennesker med stor kognitiv svikt blir ikke dømt likt med mennesker med «normalt» utviklede sjelsevner.

Det er særs viktig å rette søkelyset mot mobbing og utenforskap i samfunnet. Vi vet at dette er en viktig faktor for senere psykisk uhelse. Et kontinuerlig arbeid for å hindre dette i barnehagen, i skolen og i nærmiljøet er derfor svært viktig. Og det er meget viktig at media er opptatt av dette temaet og retter søkelyset både på selve fenomenet og på enkeltpersoners opplevelse av å bli utsatt for det.

Mediene er viktige i kampen mot mobbing blant barn og unge, men da kan de ikke mobbe andre barn selv. De må rette pekefingeren mot de riktige personene, og jo yngre barna er jo mindre ansvar kan rettes direkte mot barna og jo større ansvar må rettes mot de voksne.

De voksne må håndtere mobbing

For eksempel forekommer også mobbing på arbeidsplasser, og her ville det være naturlig å rette et direkte ansvar overfor nærmeste leder og/eller kollegaer som står bak denne mobbingen. Men, når det er snakk om mobbing i barnehage eller skole, så må vi i langt større grad kikke på omgivelsene til barna. Som de institusjonene hvor barna er på dagtid, barnas familier og nærmiljø. Barn på 10-12 år må aldri stilles alene til ansvar for det som skjer på en skole eller i et nærmiljø. De er en del av helheten og må selvsagt stilles til ansvar for det de faktisk gjør. Men dette er det de voksne som må håndtere på en god måte. Vi kan ikke overlate ansvaret til barna. Dette kommer også klart fram i flere saker behandlet av norsk rett de siste årene hvor skoleeierne (Dvs. kommunene) har blitt stilt til ansvar for manglende oppfølging av mobbing.

Mediene er viktige i kampen mot mobbing blant barn og unge, men da kan de ikke mobbe andre barn selv. De må rette pekefingeren mot de riktige personene, og jo yngre barna er jo mindre ansvar kan rettes direkte mot barna og jo større ansvar må rettes mot de voksne.

Takk til dere i media som bryr dere og som skriver om dette svært alvorlige temaet, men også takk til PFU som setter standarden for hvordan slike saker skal føres i pennen.

Legg igjen en kommentar