Nasjonal konferanse om barn, vold og omsorgssvikt

Hovedformålet med Barn & Unge kongressen er å skape oppmerksomhet rundt arbeidet med barn og unge generelt, psykisk helsevern og barnevern spesielt. Kongressen i 2018 arrangeres i Bergen i slutten av april, og temaet er barn, vold og omsorgssvikt.

Ved å samle fagfolk på tvers av sektorer, arenaer og profesjoner, ønsker arrangørene å få til en felles presentasjon og drøfting av nye forskningsresultater, innovative fagutviklingsprosjekter og politiske veivalg. Kongressen vil bygges rundt plenumsforelesninger og parallelle seminarer tirsdag 24., onsdag 25. og torsdag 26. april. I tillegg skal det legges opp til en prekonferanse mandag 23. og postkonferanse fredag 27. april.

Et bredt spekter av kompetansesentre og myndigheter står bak arrangementet, inkludert RKBU Vest (Uni Research), RKBU Nord (UiT), RKBU Midt-Norge (NTNU), RBUP Øst og Sør, Helsedirektoratet og Bufdir.

Her finner du program og påmelding: Barn & unge-kongressen 2018

Se også: https://helsedirektoratet.no/konferanser/barn-unge-kongressen-2018

Legg igjen en kommentar