Jente som grubler-rbup

Barnevernsbarn sliter på skolen

Barn som har tiltak fra barnevernet klarer seg dårlig i skole og utdanning. Nå tar barnevernet i Drammen grep for at barna skal mestre skolegangen.

DRAMMEN: Barn med en eller annen form for barnevernstiltak går ut fra 10. klasse med langt dårligere snittkarakter enn sine jevnaldrende, og de har færre grunnskolepoeng. 11 prosent av dem har ikke grunnskolepoeng i det hele tatt. Bare tre av ti barn med barnevernserfaring fullfører videregående skole. Seks år etter at de avslutter grunnskolen, er bare en av tre i utdanning eller jobb. Langt færre enn andre unge tar høyere utdanning.

Har ikke klart å hjelpe barna

– Det er i seg selv veldig, veldig uheldig. For her snakker vi om en gruppe barn som har behov for høyere utdanning, sier Elisabeth Lyshaug, administrativ leder i barnevernstjenesten i Drammen kommune.

Den nedslående statistikken kommer fram i en rapport Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

– Når vi vet at det å mestre skolen er en av de viktigste enkeltfaktorene for at barn som har en utfordrende hjemmesituasjon lykkes i voksenlivet, må vi sikre at de får nødvendig hjelp. Det er et ansvar som ligger hos både skolen og barnevernet. Vi har ikke i tilstrekkelig grad klart å hjelpe disse barna til å mestre skolen, erkjente Bufdir-direktør Mari Trommald da rapporten ble offentliggjort tidligere i år.

Statsråden: – Et kjempeproblem
– Rapporten viser et kjempeproblem. Det oppsiktsvekkende er at det er høye tall, men det som ikke er oppsiktsvekkende er at vi vet at barn i barnevernet sliter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Han forteller at han har snakket mye med barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) om dette, og at både skolen og barnevernet må ta grep. En av årsakene til at barnevernsbarn klarer seg såpass dårlig på skolen, er at det ofte er mye flytting, påpeker Røe Isaksen. Før kunne et barn som flyttet midt i skoleåret bli gående uten skoletilbud lenge. Slik er det ikke lenger.

– Det har vi ordnet opp i, sier Røe Isaksen.

Setter inn tiltak fra høsten
Lokalt tas det også grep. Drammen, som i 2016 hadde 504 barn med tiltak fra barnevernet, deltar i et stort forskningsprosjekt sammen med Bærum og Bjerke bydel i Oslo. Målsettingen er å styrke det kommunale barnevernets evne og mulighet til å hjelpe barn og familier med skole.

Barnevernet har tradisjonelt ikke vært veldig aktive på skolearenaen. Nå har man sett at det er nødvendig, og gjennom prosjektet skal det gis skolestøtte, forklarer barnevernsleder Elisabeth Lyshaug.

– Denne skolestøtten består av fleksible tiltak som skal foregå utenfor skoletiden og i hjemmet, og er basert på omfattende kunnskapsoppsummering om hva som virker for å hjelpe barn i risiko med å mestre skolen bedre, sier Lyshaug.

I vår har ansatte i barnevernet fått opplæring, for å være godt rustet når rekrutteringen av barn og familier som skal få nyte godt av tiltak begynner til høsten. Ifølge Lyshaug skal ikke barnevernet jobbe så veldig annerledes enn før, men tiltakene og hjelpen settes i system.

– Jeg har absolutt tro på at det vil ha effekt, sier barnevernslederen.

KOBA-PROSJEKTET

  • Betyr Kunnskapsoverføring i barnevernet, bedre skoleprestasjoner for barn i risiko
  • Er et stort utviklings- og forskningsprosjekt i tre barneverntjenester (Drammen, Bærum, Bjerke)
  • Gjennomføres av Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP), og er finansiert av Norges Forskningsråd
  • Målgruppen er familier med hjelpetiltak hos barneverntjenesten som har barn i 1. til 7. klasse.
  • I arbeidsgruppen i Drammen jobber ledere og ansatte ved barneverntjenesten, en skolerepresentant fra Åskollen skole, en Barnevernsproff fra Forandringsfabrikken, en foreldrerepresentant og representanter fra RBUP sammen.
  • KOBA-prosjektet varer fra 2016 til 2020

Denne artikkelen ble publisert i Drammens Tidende 11. juli 2017 og er republisert med tillatelse fra avisen og journalist Herborg Bergaplass.

Legg igjen en kommentar