Sertifisering av foreldre?

Vi skriver 2018 og fortsatt utsettes mange barn for vold og overgrep i egen familie. Ja, til og med små babyer blir forvoldt så store skader at de dør. Vi vet at barn som utsettes for vedvarende vold og overgrep vil måtte bære med seg disse opplevelsene livet ut med den følge at de oftere enn andre barn får store helseproblemer psykisk som fysisk.

Odd Sverre Westbye (foto: Geir Mogen)

Av Odd Sverre Westbye, senterleder, RKBU Midt-Norge

Norge er et velregulert samfunn med mange organer og tilsyn som sørger for at alt går riktig for seg. Vi blir avkrevd dokumentasjon på at vi kan kjøre bil, føre en båt, bygge et hus, sette i stand et bad, bygge ei bru eller hva det skal være. Og er en uskikket blir en fratatt dette sertifikatet og kan ikke lenger utføre denne oppgaven. Vi har et omfattende skolesystem som nå skal følge oss fra vogge til grav, i hvert fall fra vogge til vi går av med pensjon. I dette skolesystemet blir vi testet på alle bauger og kanter, vi får karakterer og vitnemål.

Og skal en fra før godt utdannet medarbeider ta i bruk en ny metode, skal en gjennomgå ny omfattende opplæring med dertil hørende dokumentasjon og sertifisering. Det være seg å fly et litt annerledes fly, lære seg en ny operasjonsmetode eller ta i bruk en ny metode innen psykisk helsevern for barn og unge. Det er diplomer meg her og sertifikater meg der. I bøtter og spann som selvsagt gjør seg fint i ramme på veggen.Men barn, det kan vi få så mange som vi vil av, om vi er skikket eller uskikket.

De aller fleste kvinner og menn har gode omsorgsevner. De fillerister ikke babyen sin til døde selv om den gråter aldri så mye. De har omtanke og omsorg for sine barn under hele oppveksten, og de fostrer nye gode voksne som igjen kan fostre og ta vare på neste generasjon. De setter grenser, de roser og oppmuntrer, de pusher på og de holder rundt sine barn når det trengs.

Foto: Thinkstock

Likevel så er det en god del barn og unge som vokser opp i familier der de ikke blir elsket, der det ikke settes grenser, der de ikke får trøst og omsorg. Der de utsettes for vold og overgrep, der de går for lut og kaldt vann. En del av denne omsorgssvikten skjer fordi den voksne ikke vet hvordan en skal behandle barn. Kanskje har denne voksne blitt behandlet slik selv når den vokste opp.

Kanskje burde vi hatt en kursrekke der vi kunne fokusere på de ulike alderstrinnenes utfordringer?

Noen voksne er så plaget selv at de har nok med å passe på seg selv og ikke har plass til flere i sitt liv. Noen har et temperament som er så ustyrlig at det er uforenlig med å ha barn. Noen voksne har et så omfattende rusproblem at det er rusen som er midtpunktet i ens liv og ikke et barn som plutselig dukker opp. Andre voksne har så store psykiske problemer at foreldrerollen vil være helt utenkelig. Og noen har så store gjennomgripende utviklingsforstyrrelser at heller ikke de vil være i stand til å ta seg av et barn.

Mange av disse gruppene med voksne med problemer som utfordrer foreldrerollen ses tidlig og får god hjelp fra et velregulert samfunn. Men dessverre ses ikke alle, verken av de som ligger i en gråsone eller de som absolutt ikke burde oppfostre et barn. Verden er jo ikke svarthvit. Det er ikke alltid åpenbart at denne familien ikke burde fostre opp et barn. Rusen eller temperamentet eller de psykiske plagene hos den voksne er ikke alltid like synlige. Og for de fleste barna så snakker vi om mer enn én pårørende, kanskje kan bestemor og bestefar trå til der foreldrene ikke helt strekker til. Så dette er ikke helt enkelt.

Men et obligatorisk foreldrekurs kunne vi fått til. Vi kan vise hvordan en baby skal holdes, hvordan vi kan roe ned en baby som gråter, hvordan vi setter grenser, hvordan vi oppmuntrer og trygger, hvordan vi roser og støtter. Kanskje burde vi hatt en kursrekke der vi kunne fokusere på de ulike alderstrinnenes utfordringer? Ved fødsel for de første 2-3 årene, ved 3-årsalderen for perioden mot skolestart, fra 7-års alderen om skole, venner, aktivitet og ved 10-årsalderen om kommende pubertet.

Det blir 4 obligatoriske kurs som alle foreldre burde avkreves. Det kunne i hvert fall avhjelpe de tilfellene av vold, overgrep og vanskjøtsel som skyldes uvitenhet. Og så må vi fortsette å passe på hverandres barn slik at alle barn i Norge kan vokse opp uten å oppleve omsorgssvikt.