Kontorfaglig ansatt_rbup

RBUPs tilbud til kontorfaglig ansatte

Det kontorfaglige feltet er et eget fagområde på RBUP, og senteret har ulike tilbud til kontorfaglig ansatte våren 2018. Flere av disse er innrettet mot bestemte tjenester, men noen er åpne for alle tjenester og tilbudene vil derfor kunne overlappe. For å gi klarhet i dette har vi laget en oversikt over tilbudene vi har for våren 2018.

Av Elisabeth Bjarkø, studieleder for det kontorfaglige feltet og Siri Jensen, veileder for kommuneutdanningen og det kontorfaglige feltet, RBUP Øst og Sør.

Tilbudene vil dere finne i vår kurskalender som ligger på rbup.no på aktuell dato, og det vil også bli sendt ut invitasjon. Vi tar imot deltakere fra hele landet, ikke bare helseregion Øst og Sør.

Fagdag for helsestasjoner
29. og 30. januar avholder vi våre årlige fagdager for kontorfaglig ansatte, og andre med i hovedsak kontorfaglige oppgaver, i helsestasjoner over hele landet. Her finner du programmet for dagene.

Fagdag for kommunale tjenester
17. april er det fagdag om taushetsplikt i og mellom de ulike tjenestene. Fagdagen er åpen for kontorfaglige i alle kommunale tjenester. Vi tenker at denne dagen også er svært aktuell for Familiens Hus/familiesentre, og den vil derfor erstatte det årlige tilbudet vi har til denne gruppa i 2018. For barnevernet vil denne dagen sammen med 18. april utgjøre de to årlige fagdagene for denne målgruppa. Programmet vil du etter hvert finne i vår kurskalender.

Fagdag for barnevernet
18. april arrangerer vi fagdag for kontorfaglige i barnevernet, hovedtema er håndtering av elektronisk kommunikasjon/dokumenter. Programmet for denne fagdagen vil du også finne i kurskalenderen etter hvert.

Utdanninger
Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale tjenester for barn, unge og deres familier (og tilsvarende tjenester) starter opp 5. mars og vil pågå i hele 2018, med rundt 50 deltakere fra ulike tjenester. For psykisk helsevern for barn og unge (BUP) vil det bli oppstart av kontorfaglig utdanning høsten 2018. Invitasjon og informasjon vil bli sendt ut så snart sted og datoer er avklart. Om du er interessert kan du lese mer om utdanningene her. Vi regner med å kunne tilby et andre år på den nye kontorutdanningen for ansatte i kommunale tjenester. Den vil være for de som har fullført første året og ha oppstart våren 2019. Det andre året på BUP-utdanningen starter opp høsten 2019.

Fremtidige fagdager
Høsten 2018 er det ikke planlagt noen nye fagdager, men i 2019 vil det igjen bli arrangert fagdager for de ulike tjenestene. Vi er alltid åpne for innspill når det gjelder temaer som er viktige for kontorfaglige og for tjenestene.