Barnas dag?

I dag skriver vi 8. mars, en viktig dag for både menn og kvinner. Så gratulerer til alle verdens jenter, damer, mødre, bestemødre og oldemødre som – må jeg som mann dessverre innrømme – i stor grad representerer det positive i denne verden. Ikke minst nå i disse #Metoo tider er 8. mars viktigere enn noensinne. La dagen fortsatt være en kvinnepolitisk kampdag der en kjemper for likestilling og mot sexisme.

Odd Sverre Westbye (foto: Geir Mogen)

Av Odd Sverre Westbye, senterleder, RKBU Midt-Norge

Snart blir det også 1. mai som er arbeidernes internasjonale kampdag. I tillegg har vi farsdag i november og morsdag i februar. Vi feirer FN-dagen og Verdensdagen for psykisk helse. Vi markerer Kols-dagen, radio-dagen, TV-dagen, filosofidagen, verdens vitenskapsdag og mange mange flere dager i FN-regi. Men hva med 20. november og FN sin barnedag, som vi i Norge har bestemt skal markeres første mandag i oktober – mobiliserer vi for den?

La meg lansere noen paroler for en slik markering i Trondheims gater:

  1. Alle barn skal spise gratis frokost og lunsj i barnehagen og skolen. (Til og med VGS)
  2. Alle barn skal ha minst en god voksenrelasjon i barnehagen eller skolen.
  3. Alle barn skal føle seg trygge i sitt nærmiljø og ikke utsettes for mobbing.
  4. Alle barn skal inviteres med i nærmiljøaktiviteter tilpasset evner og alder.
  5. Alle barn skal inviteres med i ulike fysiske aktiviteter tilpasset evner og alder, hhv i barnehagen, skolen og/eller i nærmiljøet/idrettslag.
  6. Alle barn har rett til en oppvekst i et trygt hjem, fri for psykisk og fysisk avstraffelse, vold, rus eller overgrep.
  7. Alle barn trenger en stor «familie» rundt seg som hjelper til med å skape tilhørighet.
  8. Alle barn trenger å bli sett og elsket som den de er.
  9. Alle barn trenger å oppleve mestring som igjen bidrar til å styrke selvbilde.
  10. Alle barn har rett til å bli hørt om saker som angår dem.
(Foto: Thinkstock)

Så kan vi jo spørre oss mandag 1. oktober i 2018. Tror vi at alle barn kan spise seg mette i Norge hver dag? Har alle barn i Norges mange tusen flott barnehager og skoler en god og tett relasjon til minst en voksen ansatt? Tror vi at alle barn i Norge føler seg trygge på sin skolevei, i sitt nærmiljø eller i sitt hjem? Får alle barn i Norge muligheten for å delta i aktiviteter i sitt nærmiljø? Tror vi at alle har råd til å være med på de ulike aktivitetene? Har alle barn i Norge andre voksne å henvende seg til, spørre til råds eller sitte på fanget til dersom det baller seg til i heimen.

Får alle barn oppleve mestring i en aktivitet de blir gode i? Og tar vi med oss barna på råd i saker som gjelder dem? Har vi et samfunn der barna blir satt i sentrum? Ikke med tanke på at de skal få enda flere gaver og leker og plastikkfigurer og bli enda litt mere opphøyd til prinser og prinsesser, nei de må settes i sentrum slik at de blir sett, får være delaktige, blir elsket, opplever tilhørighet og vokser opp til gavns mennesker.

Den dagen alle disse parolene er innfridd ville vi gjort et stort byks mot et bedre samfunn – helsemessig både fysisk og psykisk, sosialt, økologisk, økonomisk og politisk. Vi ville fått sunne og deltakende borgere som brydde seg om flere enn seg selv.

Lykke til med alle gode arrangementer i dag og alle andre dager i 2018, men ikke glem barna den 1. oktober.