Stiftelsen RBUP skal hjelpe UDI, UNE og PU til å bli bedre til å snakke med barn. Foto: Morten A. Lein Oulie, UNE.

Skal heve standarden på barnesamtaler

Stiftelsen RBUP har signert en avtale med Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) og Politiets utlendingsenhet (PU) om å lage et skreddersydd undervisningsopplegg for samtaler med barn.

UDI, UNE og PU utgjør til sammen Utlendingsforvaltningen. En av primæroppgavene til forvaltningen er å ha møter og samtaler med barn. Dette er sårbare barn som kommer til Norge enten som enslige mindreårige asylsøkere eller sammen med foreldrene sine.

– Barna har ikke nødvendigvis selv valgt å reise til Norge, men de er tatt med hit av foreldrene sine. De vet ikke om de får bli her og står ofte i en veldig presset situasjon. Hvordan de møtes av forvaltningen er da spesielt viktig, sier RBUPs direktør Arild Bjørndal.

Utlendingsforvaltningen ønsker at barna skal møte trygge og ivaretakende voksne gjennom hele migrasjonskjeden. Forvaltningen har fått øremerkede midler til å styrke sin barnefaglige kompetanse, og for å lykkes med det har de inngått et samarbeid med stiftelsen RBUP.

Skal bedre samtalene
Mange i forvaltningen er gode på barnesamtaler, men målinger av kvaliteten viser at det fortsatt er en vei å gå. Målet er å gjøre alle som gjennomfører slike samtaler tryggere i situasjonen og gjøre møtene og samtalene bedre for barna.

– Vi skal rett og slett heve standarden på forvaltningens samtaler med barn slik at barna ikke er så avhengig av hvilken saksbehandler de møter, forteller Bjørndal.

Det er første gang stiftelsen RBUP, som omfatter RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og RVTS Sør, jobber mot Utlendingsforvaltningen. De tre organisasjonene har til sammen tung, barnefaglig kompetanse og spisskompetanse på barn og unges psykiske helse, traumatisk stress og vold.

Håper samarbeidet fortsetter
Samarbeidsprosjektet varer i første omgang frem til våren 2019, men RBUPs Arild Bjørndal håper samarbeidet vil vare lenger enn det.

– Kompetanse er ikke noe man erverver én gang. Det er noe som må vedlikeholdes kontinuerlig, sier Bjørndal.

Per Ole Thomessen ved RVTS Øst leder prosjektet som skal skreddersys de ulike etatenes rolle og behov i migrasjonskjeden, og samtidig ha barnas behov som hovedfokus.

Foto: Morten A. Lein Oulie, UNE.