Kvalitetssikring av tester er avgjørende

Barn og ungdom som får påvist en psykisk lidelse har rett til behandling eller oppfølging. For å kunne påvise en psykisk lidelse bruker behandlerne tester i tillegg til annen informasjon innhentet gjennom intervju. Men hva skjer om testen som brukes ikke svarer på det den skal, eller gir feil svar?

Av Muirne C. S. Paap (RBUP Øst og Sør), Monica Martinussen (RKBU Nord), Reidar Jakobsen (RKBU Vest), Thomas Jozefiak (RKBU Midt-Norge), Brynhildur Axelsdottir (RBUP Øst og Sør) og Simon-Peter Neumer (RBUP Øst og Sør).

I slike tilfeller risikerer barnet eller ungdommen ikke å få den oppfølgingen han eller hun har rett på. Hvilke tester som brukes er altså avgjørende for den enkelte.

Forfatterne
Forfatterne av fagblogginnlegget er redaksjonen til PsykTestBarn. Fra venstre: Muirne C. S. Paap, Brynhildur Axelsdottir, Simon-Peter Neumer, Thomas Jozefiak, Reidar Jakobsen og Monica Martinussen.

Tester med høy kvalitet er pålitelige, de måler det de er ment å måle og er kvalitetssikret gjennom norske eller skandinaviske studier (EFPA, 2013). I tillegg er det viktig at behandleren kan bruke testen og kjenner til testens eventuelle begrensninger. I mediene og i faglitteraturen er det påpekt gjentatte ganger at mange av de psykologiske testene som brukes i Norge ikke er kvalitetssikret godt nok (Arnesen et al.: 2018). Med et ønske om å endre på dette driver vi på RBUP og de andre regionsentrene (RKBUene) det nettbaserte tidsskriftet PsykTestBarn. På PsykTestBarn utgir vi artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy som undersøker psykisk helse, psykososiale problemer, og evner og ferdigheter hos barn og ungdom. Hensikten med tidsskriftet er å gjøre det enklere å velge tester av høy kvalitet. PsykTestBarn gir ikke testene terningkast, men en skriftlig konklusjon som beskriver og vurderer status på de ulike måleegenskapene til den norske versjonen av testen. Gjennom våre publiserte artikler og oversikter viser vi også hvilke områder som har behov for mer forskning.

Det er ikke akseptabelt å basere viktige avgjørelser i barn og ungdom sine liv på tester som er ikke kvalitetssikret. Vi oppfordrer derfor myndighetene og brukere av testene til å stille kvalitetskrav til tester som skal brukes på barn og unge.

Her kan du lese en lengre artikkel om temaet i psykologisk.no

Her finner du PsykTestBarn

Referanser
Arnesen, A., Braeken, J., Ogden, T. & Melby-Lervåg, M. (2018). Assessing children’s social functioning and reading proficiency: A systematic review of the quality of educational assessment instruments used in Norwegian elementary schools. Scandinavian Journal of Educational, Research, doi: 10.1080/00313831.2017.1420685
European Federation of Psychologists’ Associations. (2013). EFPA Review model for the description and evaluation of psychological and educational tests: Test review form and notes for reviewers. Version 4.2.6. Hentet fra http://www.efpa.eu/download/650d0d4ecd407a51139ca44ee704fda4