Trenger mer forskning på «Brief Problem Monitor»

Det trengs flere norske studier der man bruker og undersøker Brief Problem Monitor (BPM), for å kunne vurdere kvaliteten på den norske versjonen av instrumentet. Det er konklusjonen til forfatterne av en fersk artikkel i det nettbaserte tidsskriftet PsykTestBarn.

Av Agathe Backer-Grøndahl (RBUP Øst og Sør) og Monica Martinussen (RKBU Nord)

BPMer en kortversjon av kartleggingssystemet AchenbachSystem of Empirical Based Assessment(ASEBA). Kortversjonener utviklet for at man enkelt skal kunne følge med på barnets eller ungdommens utvikling på eksternaliserende problemer, internaliserende problemer og oppmerksomhetsproblemer. Dette innebærer også at man skal kunne undersøke om det har skjedd noen endringer på disse problemområdene underveis i, eller etter, behandling. I likhet med ASEBA finnes også BPM for utfylling av foreldre, lærere og ungdommen selv, men i motsetning til de etablerte ASEBA-skjemaene er BPM kortere og tar kun et par minutter å fylle ut.

Alt i alt tyder resultatene fra den ene artikkelen på at den norske versjonen av BPM muligens kan være nyttig for å måle barn eller ungdoms atferd og emosjonelle problemer. Det trengs imidlertid flere studier i norske utvalg før man kan konkludere om måleegenskapene ved den norske versjonen. Det trengs også studier som følger barna over noe tid, og ev. også underveis i behandling eller mens de mottar en intervensjon, før man kan si noe mer sikkert om instrumentet fungerer etter hensikten.

Referanse:
Richter, J. (2015). Preliminary evidence for good psychometric properties of the Norwegian version of the Brief Problems Monitor (BPM). Nordic Journal of Psychiatry, 69(3), 174-178.