Gravide fikk bedre jodstatus av å spise torsk til middag

Gravide som fikk utdelt torsk til middag to ganger i uken økte jodnivåene i kroppen. Dette er viser resultatene fra «Mammas mat» – en intervensjonsstudie med mat der målet er å øke jodstatus i graviditeten og å undersøke spedbarns utvikling. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved Havforskningsinstituttet og RKBU Vest, NORCE Norwegian Research Center.

– Vi har fått svar på det viktigste vi ville finne ut i denne studien, nemlig om maten har noe å si, og om man kan få bedret jodstatus i graviditeten ved å øke inntaket av jodrik mat, som torsk, sier Maria Wik Markhus, ernæringsbiolog og forsker ved Havforskningsinstituttet.

Og det kan hun bekrefte at den har. Etter spiseforsøket var over hadde fiskegruppen økt sin jodstatus, mens kontrollgruppen gikk ned.

Jod er viktig for normal vekst og utvikling av hjernen hos foster og små barn. De viktigste kildene til jod i det norske kostholdet er meieriprodukter og mager sjømat.

Mange har for lite jod

Flere studier har vist at unge kvinner har for lave jodverdier, blant annet den store mor, far og barn- undersøkelsen. Tall fra Liten i Norge-studien viste at 80 prosent av 1000 gravide fra hele landet hadde for lite jod.

I «Mammas mat»- studien hadde deltakerne samlet sett mild til moderat jodmangel.

– Våre resultater viser at det er mulig å forbedre jodstatus i graviditeten ved å spise torsk to ganger i uken, noe som også er innenfor anbefalingen fra helsemyndighetene på hvor mye fisk vi bør spise, sier Markhus.

Barna i kontrollgruppen gjorde det best

Da barna til deltakerne i studien ble 11 måneder gamle testet forskerne dem på områdene språk, motorikk og kognisjon (Bayley). De ville se om en økt jodstatus i graviditeten kunne påvirke utviklingen til barna.

Forskerne så ingen forskjell på språk og motorikk, men barna i kontrollgruppen gjorde det bedre på de kognitive oppgavene. Dette var overraskende.

– Vi så at barna i kontrollgruppen som ikke hadde fått utdelt fisk gjorde det best på de kognitive oppgavene som ser på evnen til å behandle informasjon og problemløsing. For babyer på 11 måneder vil det si for eksempel å bygge med klosser, herme etter en voksen og enkle hukommelsestester, sier Ingrid Kvestad, psykolog og forsker ved RKBU Vest, som er samarbeidspartner i mammas mat-prosjektet.

Må følge barna videre

Kvestad understreker at selv om den ene gruppen med barn gjorde det litt bedre, er likevel alle innenfor det som er normalt for aldersgruppen. Hun sier at det er vanskelig å si noe om betydningen av funnene.

– Vi ser det er en forskjell, men vi vet ikke hva det betyr. Vi ønsker derfor svært gjerne å følge disse barna videre for å kunne undersøke barna sin utvikling videre. Vil forskjellene jevne seg ut eller øke? sier Kvestad.

Hun presiserer at forskjellen mellom gruppene ikke vil ha betydning for hvert enkelt barn som ble testet, men at det er verdt å undersøke barna videre for å se hvilken betydning resultatene kan ha på gruppenivå, og da også i et folkehelseperspektiv.

Men forskerne klarer foreløpig ikke å konkludere på betydningen av alle testresultatene samlet sett og ønsker å følge barna opp ved femårsalderen for å se om de samme forskjellene fortsatt er der.

– Forskning er et puslespill, og noen ganger fører det til flere spørsmål, sier Kvestad.

 

«Mammas mat» er blant de mest omfattende spiseforsøkene med sjømat hos gravide, og den mest omfattende studien av effekten av torsk på jodstatus og spebarns utvikling.

Totalt 137 gravide har deltatt i prosjektet. En gruppe fikk utdelt torsk til middag to ganger i uken i 16 uker i svangerskapet, mens den andre gruppen, også kalt kontrollgruppen, fulgte sitt vanlige kosthold.

 

Det er viktig at gravide er observant på hva de spiser – både når det gjelder ulike vitaminer og næringsstoffer som er bra og det som er ikke er bra for fosteret (f.eks. kvikksølv). Studier i Norge og Europa viser at gravide ofte har lavt jodnivå. Denne studien viser at man kan få opp jodnivået gjennom å introdusere mer torsk i kostholdet.

Denne saken var først publisert av Havforskningsinstituttet, klikk her for å lese hele saken.

Kontaktperson: Ingrid Kvestad (forsker II) og Mari Hysing (forsker I) ved RKBU Vest, NORCE

Referanse:

Markhus, M. W., Hysing, M., Midtbø, L. K., Nerhus, I., Næss, S., Aakre, I., … & Kjellevold, M. (2020). Effects of two weekly servings of cod for 16 weeks in pregnancy on maternal iodine status and infant neurodevelopment: Mommy’s Food, a randomized controlled trial. Thyroid, (ja).