Søvnvansker er utbredd blant ungdom i psykisk helsevern

Søvnvansker, som insomni og forsinket søvnfase, er utbredt blant unge, og spesielt utbredt er det blant unge med psykiske vansker. Likevel vet vi lite om utbredelsen av slike søvnvansker for unge som er i kontakt med psykisk helsevern. Formålet med denne studien var å undersøke forekomsten av selvrapporterte søvnvansker fra ungdom som var i kontakt med psykisk helsevern sammenlignet med ungdom som ikke har kontakt med psykisk helsevern.

Ulike søvnvansker

Det er to typer søvnvansker som forskerne har sett på i denne studien; insomni og forsinket søvnfase. Insomni kjennetegnes av vansker med innsovning og /eller urolig nattesøvn  over tid som påvirker dagtidsfungering. Forsinket søvnfase kjennetegnes av vanskeligheter med å sovne til normal tid, våkenhet utover natten, og for enkelte innebærer dette at de forsover seg jevnlig.

Få har fått søvndiagnose, men mange har søvnvansker

Resultatene viste at svært få (0.6%) av de som var i kontakt med psykisk helsevern hadde fått en søvndiagnose. Men basert på spørreskjema, var det en betydelig økt forekomst av søvnvansker blant dem som hadde vært i kontakt med psykisk helsevern sammenlignet med jevnaldrende. For eksempel var forekomsten av insomni 29% blant ungdom med en ADHD-diagnose og 48% blant dem diagnostisert med depresjon, sammenlignet med 17% blant jevnaldrende som ikke hadde kontakt med psykisk helsevern. Forsinket søvnfase varierte på tvers av diagnoser, med en forekomst på 20% blant dem med atferdsvansker, sammenlignet med 3 % blant ungdom som ikke hadde hatt kontakt med psykisk helsevern. Gruppen av ungdom som har hatt kontakt med psykisk helsevern rapporterte også kortere søvnlengde og lavere søvneffektivitet enn sine jevnaldrende.

Kartlegging av søvnvansker bør integreres i psykisk helsevern for barn og unge

Resultatene viser at søvnvansker er svært utbredt på tvers av ulike diagnoser i psykisk helsevern for barn og unge. Kartlegging av søvnvansker, og søvnbehandling ved behov, bør være en integrert del av psykisk helsevern for barn og unge.

Referanse

Hysing, M., Heradstveit, O., Harvey, A. G., Nilsen, S. A., Bøe, T., & Sivertsen, B. (2020). Sleep problems among adolescents within child and adolescent mental health services. An epidemiological study with registry linkage. European Child & Adolescent Psychiatry, 1-11. https://doi.org/10.1007/s00787-020-01676-4

I studien ble data fra ung@hordaland (som er siste runde av Barn i Bergen studien) koblet til data fra Norsk Pasientregister om diagnoser og kontakt med psykisk helsevern. Du finner flere saker om psykisk helse og søvn i brosjyren fra Barn i Bergen studien.

 

Å formidle forskning på en levende måte kan være en utfordring. Forskningen bærer ofte preg av å være nøktern med en rekke forbehold – noe som er lite forenelig med levende historiefortelling. Forskerne ved RKBU-Vest tok likevel utfordringen; formidle deres kunnskap og engasjement som en fortelling på under fem minutter, gjøre det personlig, levende og visuell.

Her forteller forsker Mari Hysing om hvordan lys og mørke påvirker søvnen vår.

 

Kontaktperson: Mari Hysing, forsker I ved RKBU Vest