Faglig påfyll og fellesskap viktig for sosionomene

Trenger du et løft i arbeidshverdagen din? RBUPs studier med faglig drøfting på tvers av yrker og arbeidsplasser kan gi deg kompetansen du har bruk for. Hvis du har en arbeidsgiver som legger til rette for at du skal få utvikle deg og lære mer, så kan det landsdekkende spesialistprogrammet på RBUP være noe for deg.

Men kanskje er du nysgjerrig på hvordan studiene oppleves av deltakerne? Vi har møtt to sosionomer som er godt i gang med spesialistprogrammet på RBUP. De forteller om sine studieløp og hva andre i deres yrkesgruppe kan ha glede av hvis de velger utdanningen.

Hvorfor velge spesialistprogrammet?

De to sosionomene beskriver nøye gjennomtenkte valg. Martha Angedal hadde lett lenge etter et sted der hun kunne hente faglig påfyll til arbeidet som leder og miljøterapeut i Angedal Gard AS. Det var viktig for henne at videreutdanningen var både relevant og engasjerende hvis hun først skulle ta fatt på et lengre løp.

– RBUPs spesialistprogram er praksisnært og gir faglig påfyll jeg vurderer som relevant enten man jobber med barn eller unge. I tillegg er det en fordel at det går over to og et halvt år på deltid, sier hun.

Monica Nesjeøy er klinisk konsulent og jobber ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Nordlandssykehuset HF. Hun fikk tilbud om videreutdanning gjennom arbeidsplassen, og hørte mye godt om RBUPs program fra kollegaer som hadde startet et år tidligere. De ga uttrykk for at det var et godt sammensatt studieforløp.

– I tillegg har jeg ønsket fordypning i familieterapi, så da var valget enkelt, forteller Monica.

Det praksisnære er godt ivaretatt

– Vi får drøfte dagsaktuelle saker, refleksjonsnotatene våre blir koblet på praksis og studieleder er flink til å knytte undervisning og kunnskap opp mot det vi faktisk jobber med til daglig, sier Martha.

Monica mener utdanningens krav til praksisrelevant arbeid ved siden av studiene ivaretar nærheten til hennes arbeidshverdag.

– Man får konkret veiledning på sak og seg selv som terapeut ut ifra «case» som man selv legger fram. Det er tilrettelagt for faglige drøftinger på tvers av yrker og arbeidsplasser, og det blir lagt vekt på refleksjon. For min del har det vært spesielt nyttig med videofremlegg der jeg har fått veiledning på meg selv som terapeut, sier hun.

Hvordan studere i en travel hverdag?

Begge er enige om at det er mye pensum og oppgaver man skal gjennom, men at det er tilstrekkelig med tid til å lære seg det meste på en konstruktiv måte.

– Det er ingen tvil om at det innimellom er vanskelig å finne tid til studier når man jobber 100 % og er tenåringsmamma. Men jeg opplever å ha funnet mer glede ved jobben min mens jeg har fulgt utdanningen. Det å oppleve at man bygger på tidligere erfaring og utvikler seg som terapeut gir absolutt en god mestringsfølelse, sier Monica.

Hun forteller at hverdagen har blitt mer spennende fordi hun har lært nye metoder, og satt disse ut i praksis. Det har vært en viktig hjelp at hun har hatt en god dialog med arbeidsgiver og har fått bruke noe av arbeidstiden til studier.

Kombinasjonen digital undervisning, undervisning hos RBUP, veiledning og egenaktivitet har fungert greit for begge, selv om de to foretrekker å møtes fysisk på kurs. Kullet deres har vært preget av mer digitalundervisning grunnet Covid, og det har gått utover fellesskapet med andre studenter.

– Jeg kjenner kanskje at jeg har gått glipp av noe av fellesskapet i det å møtes. Generelt har jeg kjent litt på at man kunne hatt flere dager sammen på samlinger og heller redusert noe på e-læringsvideoene, mener Monica.

Profesjonsgruppene blir satt stor pris på

– Profesjonsgruppa har blitt en trygg og lærerik arena. Vi er en passe stor gruppe med ulike arbeidsplasser. Gruppa har blitt godt kjent og jeg lærer stadig noe av det de andre deler, sier Martha.

Monica forteller at på hennes arbeidsplass er det få sosionomer, så det har betydd mye at deltakerne i hennes gruppe har samme yrkesbakgrunn som henne.

– Det å kunne drøfte sammen, lære av hverandre og støtte hverandre har vært gull verdt.

Martha deler denne oppfatningen, og forteller at hun opplever at hun har lært mye av profesjonsgruppa, siden de jobber i ulike instanser og derfor kan ha ulike perspektiv på hvordan de skal løse ulike utfordringer.

Tverrfaglighet og samhandling har vært den eneste læringsmodulen som har vært hel-digital grunnet Covid.

Monica mener at dette har fungert greit, men ikke optimalt.

– Man mister mye ved å ikke kunne delta fysisk i undervisning når man skal jobbe sammen i grupper. Ellers så har det vært fint å møte studenter med annen profesjon. Det har vært gode drøftinger og refleksjoner i disse gruppene, sier hun.

Både Martha og Monica har valgt familieterapi innen behandlingsarbeid som metode.

– Det har både vært et ønske fra min arbeidsplass å få økt kompetanse innen familieterapi, samt at det er et felt jeg har interessert meg i over tid og ønsket å utvikle meg selv som terapeut i den retningen, forteller Monica.

Fellesskap og kombinasjon av teori og praksis

Begge mener programmet har styrket dem i det daglige arbeidet. De beskriver at det som har gitt dem mest er kombinasjonen av teori og praksis, samtidig som det har vært lærerikt å være sammen i profesjonsgrupper.

– Fellesskapet med mine medstudenter har vært helt uvurderlig i min egenutvikling i studiet og som terapeut. I tillegg er det dyktige og dedikerte studieledere ved RBUP, som gjør at programmet er godt faglig forankret og de viser interesse for studentenes faglige utvikling, sier Monica.

Det er fortsattt ledige plasser på spesialistprogrammet som har oppstart i januar 2022. Les mer og søk her: