Også de minste barna trenger hjelp til å bearbeide traumer fra krigen

Det er krig i Europa, og millioner av mennesker er på flukt. De fleste av dem er kvinner og barn. Mange av de minste barna vil trenge hjelp til å bearbeide sine traumatiske opplevelser. Av: Henning Mohaupt, psykologspesialist ph.d., Alternativ til Vold og RBUP Øst og Sør, Anita Krøvel-Velle, psykologspesialist, Klinikk psykisk helsevern for barn og […]

Tidlig innsats kan hjelpe barnehagebarn med nevroutviklingsforstyrrelser

Barn med tegn til ulike nevroutviklingsforstyrrelser kan få hjelp til en bedre fungering dersom det blir oppdaget tidlig og man setter inn tiltak allerede i barnehagen. Av Trine Løndal God kunnskap om hva slags atferd man må være ekstra oppmerksom på, vil kunne gi større faglig trygghet for de som jobber i barnehagen. Slik kan […]

Kommunikasjon og forståelse er nøkkelen i møte med flyktninger

– I utgangspunktet er nestekjærlighet og empati de viktigste faktorer i enhver mellommenneskelig relasjon, og det mest avgjørende for å møte mennesker i en vanskelig situasjon på en positiv måte, sier Leoul Mekonen. Av: Trine Løndal Mekonen er studieleder hos RBUP, og har førstehånds kjennskap til det å komme til Norge som flyktning. Mekonen er opptatt […]

Pandemien gjorde triste og engstelige barn mer bekymret

Skolebarn som i utgangspunktet er mer triste og engstelige enn andre barn oppgir å ha blitt mer bekymret under koronaen. En undersøkelse blant disse barna viser at målrettede og tilgjengelige tiltak er viktig for å ivareta dem. Av: Frode Adolfsen, Førsteamanuensis, RKBU Nord, UiT Marte Rye, Førsteamanuensis, RKBU Nord, UiT Simon-Peter Neumer, Forsker, RBUP Øst […]

Dansk program kan hindre skolefravær

Problematisk skolefravær er en utfordring for mange unge, deres foreldre, skoler og hjelpetjenester, og konsekvensene av langvarig fravær er store. Hvordan kan vi få de barna det gjelder tilbake til skolen? Av: Trine Løndal – Back2School er et behandlingsprogram rettet mot problematisk skolefravær, som skal hjelpe barn tilbake til en regelmessig skolegang og til å […]

Kvalitetssikring med psyktestbarn.no

Jobber du med å utvikle et folkehelsetiltak i en kommune, der formålet er å bedre livskvalitet og psykisk helse hos ungdommer? Eller på en helsestasjon hvor du skal kartlegge psykisk helse hos blivende foreldre med tanke på forebygging? Da kan det elektroniske tidsskriftet PsykTestBarn være til hjelp. Av Trine Løndal På psyktestbarn.no kan du finne ut […]

Ventelister for å bli NBO-observatør

NBO er en strukturert og fleksibel metode for å observere spedbarn fra nyfødt til tre måneders alder. I tett samarbeid med foreldrene løftes spedbarnets unike responsmønster og sosiale natur frem. Per i dag er rundt 1020 norske fagpersoner fra øverst i nord til lengst i sør i Norge sertifisert som NBO-observatører. Og flere skal det […]

Brede og spennende landsdekkende tilbud innen sped- og småbarns psykiske helse

I tillegg til at RBUP tilbyr et spesialistprogram for fagpersoner fra hele landet, har vi flere videreutdanninger og fordypningsprogrammer rettet mot sped- og småbarns psykiske helse. Dette er tverrfaglige og tverretatlige programmer, som gir fordypning i teori og metode, utredningsverktøy og klinisk kompetanse. Av: Trine Løndal Disse programmene går over tid, og er for alle […]

Flere med alvorlige spiseforstyrrelser under pandemien

Mediene melder om sprengt kapasitet i helsevesenet i behandling av unge med spiseforstyrrelser, og under pandemien har de blitt flere, yngre og sykere. Hva vet vi om tiltak som kan avhjelpe situasjonen? Av: Trine Løndal De første resultatene fra internasjonale forskningsprosjekter på området viser en økning i antallet som sliter med spiseforstyrrelser som følge av […]