Tidlig innsats kan hjelpe barnehagebarn med nevroutviklingsforstyrrelser

Barn med tegn til ulike nevroutviklingsforstyrrelser kan få hjelp til en bedre fungering dersom det blir oppdaget tidlig og man setter inn tiltak allerede i barnehagen. Av Trine Løndal God kunnskap om hva slags atferd man må være ekstra oppmerksom på, vil kunne gi større faglig trygghet for de som jobber i barnehagen. Slik kan […]

RBUP gjenåpner tverrfaglig nevroutdanning

– Vi er glade for at vi igjen kan skape en plattform for faglig fordypning hos oss her i Nydalen, sier Køhn. Han forteller om videreutdanningstilbudet, som retter seg spesifikt inn mot barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser og som tilbyr en tverrfaglig plattform for dem som jobber i nevrofeltet. – Dette håper vi skal møte […]

Brukerstyrt undersøkelse viser bortfall av støttetiltak for barn med nevroutviklingsforstyrrelser under koronastengingen

Vårres brukerstyrt senter har kartlagt hvordan familier med barn med nevroutviklingsforstyrrelser har opplevd koronaepidemien og stengte skoler. Den 10. juni ble en foreløpig rapport sendt til Helsedirektoratet. Forfatter: Marie Antonsen (kommunikasjonsrådgiver ved Institutt for psykisk helse, NTNU) Vårres brukerstyrt senter i Midt-Norge er et av fem regionale brukerstyrte sentre i Norge. En av deres hovedoppgaver […]