«Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø» – oppfylles denne rettigheten?

De aller fleste ungdomsskoleelever i Nord-Norge har det bra på skolen, men slettes ikke alle. Dette må det gripes tak i – og skoleledere, lærere, og andre voksne som jobber med ungdommene på skolen har et særlig stort ansvar for dette. Av Sturla Fossum og Henriette Kyrrestad Strøm ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, […]

Kva har fornorsking med barnevernet å gjere?

Det samiske folk har i generasjonar vore utsett for overgrep og assimilering. Har barnevernet tilstrekkeleg kunnskap om korleis dette påverkar familiar i dag? Av Reidunn Håøy Nygård, RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet. Seksuelle overgrep i lulesamiske område aktualiserer nødvendigheita av å snakke om norsk assimileringspolitikk. 11 kvinner og menn fortel om seksuelle overgrep i […]

Nasjonal konferanse om barn, vold og omsorgssvikt

Hovedformålet med Barn & Unge kongressen er å skape oppmerksomhet rundt arbeidet med barn og unge generelt, psykisk helsevern og barnevern spesielt. Kongressen i 2018 arrangeres i Bergen i slutten av april, og temaet er barn, vold og omsorgssvikt. Ved å samle fagfolk på tvers av sektorer, arenaer og profesjoner, ønsker arrangørene å få til en […]