Kunnskap og kompetanse til beste for barn og unge

Tilbeste.no er en side der du som jobber med barn og unge skal finne kunnskap, meninger og nyheter angående psykisk helse og barnevern, direkte fra de fremste på området.

Tilbeste.no er et samarbeid mellom RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør. Dette er fire regionale kunnskaps- og kompetansesentre som driver forskning, utvikling, tjenestestøtte, undervisning og formidling innenfor fagfeltene barn og unges psykiske helse og barnevern.

Sentrene gjør dette på oppdrag, og finansiert, av Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

NB! Alle blogginnlegg og kronikker representerer forfatternes egne meninger og representerer ikke nødvendigvis det senteret vedkommende jobber ved.

Få alle blogginnlegg fra sist måned som et nyhetsbrev!

Meld deg på her:


Norge

Redaksjonen

Mariann Schjølberg Karlsen, kommunikasjonsrådgiver – RKBU Nord

Veronica Helle, kommunikasjonsrådgiver – RKBU Vest, NORCE

Frode Fossvold-Jørum, kommunikasjonsmedarbeider – RKBU Midt-Norge

Trine Løndal – kommunikasjonsansvarlig – RBUP Øst og Sør