Kommunikasjon og forståelse er nøkkelen i møte med flyktninger

– I utgangspunktet er nestekjærlighet og empati de viktigste faktorer i enhver mellommenneskelig relasjon, og det mest avgjørende for å møte mennesker i en vanskelig situasjon på en positiv måte, sier Leoul Mekonen. Av: Trine Løndal Mekonen er studieleder hos RBUP, og har førstehånds kjennskap til det å komme til Norge som flyktning. Mekonen er opptatt […]