Aktuelle verktøy

Tiltakshåndboka 
Oppslagsverket er et verktøy for fagfolk på alle tjenestenivåer som skal vurdere og beslutte tiltak. Lett tilgang på oppsummert og kvalitetsvurdert forskning er avgjørende for å kunne tilby barn og unge best mulig oppfølging. Les mer

IN SUM

IN SUM er en database som inneholder pålitelig, oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Her kan du finne relevante systematiske oversikter fra inn og utland, samt sammendrag av slike oversikter (på norsk og engelsk). Nettstedet er drevet i regi av RBUP på oppdrag fra Helsedirektoratet og Bufdir. Les mer

PsykTestBarn

PsykTestBarn er et elektronisk tidsskrift som utgir artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og ungdom. Tidsskriftet er godkjent av Universitet- og høyskolerådets publiseringsutvalg som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Les mer

Ungsinn

Ungsinn er et elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse. Tidsskriftet inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer om enkelttiltak. Her finner man både praktisk informasjon om tiltakene og grundige gjennomganger av hvor godt dokumentert effekten av tiltakene er. Ungsinn drives av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Les mer