Aktuelle verktøy

Helsestasjonstjenesten

En trygg kilde til kunnskap om sped- og småbarns utvikling og psykiske helse for deg som jobber i helsestasjonen. Du som er mamma eller pappa vil også finne nyttig informasjon her. Vårt mål er at flere sped- og småbarn og deres familier skal få effektiv hjelp så tidlig som mulig. Ressursen er utviklet av Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse og RBUP Øst og Sør. Les mer

IN SUM

IN SUM er en database som inneholder pålitelig, oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Her kan du finne relevante systematiske oversikter fra inn og utland, samt sammendrag av slike oversikter (på norsk og engelsk). Nettstedet er drevet i regi av RBUP på oppdrag fra Helsedirektoratet og Bufdir. Les mer

PsykTestBarn

PsykTestBarn er et elektronisk tidsskrift som utgir artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og ungdom. Tidsskriftet er godkjent av Universitet- og høyskolerådets publiseringsutvalg som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Les mer

 

Ungsinn

Ungsinn er et elektronisk vitenskapelig tidsskrift om tiltak for barn og unges psykiske helse. Tidsskriftet inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer om enkelttiltak. Her finner man både praktisk informasjon om tiltakene og grundige gjennomganger av hvor godt dokumentert effekten av tiltakene er. Ungsinn drives av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Les mer